Ann Jansson

Analytiker
Epost: Telefonnummer:
076 671 13 78

Ann Jansson arbetar främst med projektutvärderingar, utredningar och kartläggningar. Hon har en mastersexamen i statsvetenskap från Linköpings universitet och har tidigare varit nämndsekreterare och utredare i stor svensk kommun. Hon har erfarenhet från projektledning och implementerandet av digitaliseringsverktyg i kommunal sektor, samt god erfarenhet av både dokument- och intervjustudier. Utöver svenska talar hon engelska.