Erik Jannesson

Expert hållbarhetsstyrning (ek.dr)
Epost: Telefonnummer:
073 696 70 01

Erik Jannesson arbetar främst med konceptet Social return on investment (SROI). Han är delaktig i framtagandet och genomförandet av utbildningar, han genomför analyser, är verksam som processtöd samt agerar mätexpert i uppföljningsrelaterade frågor i utvärderingsuppdrag.

Erik har disputerat vid Linköpings universitet (LiU) och är ekonomie doktor i strategisk ekonomistyrning. Han innehar även en anställning som universitetslektor i ekonomiska informationssystem vid LiU. Hans främsta intresseområde, både som praktiker och akademiker, rör hur organisationer kan använda styrmekanismer för att försöka skapa ett inomorganisatoriskt beteende som är i linje med verksamhetens långsiktiga mål. Utöver svenska talar han engelska.