Gordon Hahn

VD
Epost: Telefonnummer:
076 878 76 77

Gordon grundade Serus år 2002 och är idag företagets VD. Han är även ordförande för Coompanion Sverige, ledamot i Coompanion Östergötland, ordförande i föreningen PLUS (Partnerskapet för social ekonomi och regional utveckling i Östra Mellansverige) samt ledamot i Kooptjänst. Sedan år 2008 Gordon även internationell strateg på Regionförbundet Örebro.

Gordon har lång erfarenhet av lokal utveckling och social ekonomi med internationellt fokus. Han anlitas ofta som föreläsare, moderator och processledare i sammanhang som rör lokala, regionala och nationella utvecklingssatsningar. Hans arbete är främst inriktat på hållbarhetsfrågor, EU-politik, social ekonomi, sociala innovationer och regionala utvecklingsfrågor. Gordon har även varit ansvarig för att föra SROI (Social return on investment) till Sverige. Han har en examen inom internationell statsvetenskap. Utöver svenska talar Gordon flytande engelska och franska.