Idéburet företagande - vinst för välfärden

SERUS deltog som föreläsare på seminariet om behovet av fler idéburna utförare inom välfärdsproduktionen i Sverige.

Seminariet arrangerades av Coompanion, FAMNA, Vårdförbundet och Nyföretagarcentrum. Följande länk leder till en sammanfattande film från seminariet. https://www.youtube.com/watch?v=Ao4wcGqQFrs&feature=youtu.be