Karin Nordström

Utvärderare och utredare (fil.dr)
Epost: Telefonnummer:
070 333 73 51

Karin Nordström arbetar främst med projektutvärderingar och utredningar. Hon har  en grundutbildning i psykologi, med inriktning mot arbetsvetenskap och personaladministration, och år 2016 disputerade hon utifrån en avhandling om rörligheten på arbetsmarknaden och jobbyten bland individer med erfarenhet av långtidssjukskrivning och nedsatt arbetsförmåga. Hon har även publicerat sig i internationella tidsskrifter. Tidigare har Karin arbetat som bland annat utredare på Skolinspektionen och universitetslektor i pedagogisk vid Linköpings univeritet. Utöver svenska talar hon engelska.