Nina Gruffman

Analytiker effektmätning
Epost: Telefonnummer:
076-671 14 12

Nina Gruffman jobbar främst med att utbilda och stötta aktörer i effektmätning. Hon har en magisterutbildning i nationalekonomi från Linköpings universitet och har arbetat mycket med att utveckla metoder i effektmätning och utvärdering inom socialt företagande och den idéburna vård- och omsorgen. Hon har även utfört hälsoekonomiska utvärderingar åt Linköpings kommun. Hon har erfarenhet av att arbeta både strategiskt och operativt samt leda processer och kvalitetsledningssystem. Förutom svenska pratar Nina flytande engelska.