Nu lanseras boken "Så mäts socialt hållbart värdeskapande"

Den första produkten av vårt samarbete med Skandia är nu färdig – boken "Så mäts socialt hållbart värdeskapande". Den ges ut av Studentlitteratur med Gordon Hahn (Serus), Lena Hök (hållbarhetschef Skandia) och Erik Jannesson (Serus) som författare. I närtid hålls totalt tre lanseringstillfällen:

27/10 i Stockholm under Social responsibility day.

9/11 i Stockholm (frukostseminarium) 

14/11 i Göteborg (lunchseminarium)

Inbjudan till de två sistnämnda tillfällena hittar du här.

Välkommen!