Nya regler för offentlig upphandling

I januari 2014 antogs i EU-parlamentet nya direktiv för offentlig upphandling

I januari 2014 antogs i EU-parlamentet nya direktiv för offentlig upphandling. Direktivet innehåller flera positiva aspekter för den sociala ekonomin, bland annat:

-Det blir lättare för SMEs att vinna upphandlingar då direktivet uppmuntrar att stora kontrakt kan delas mellan flera mindre företag

-Upphandlande enhet har rätt att definiera ekonomiska och kvalitetsmässiga kriterium så länge de stämmer överens med kontraktets syfte. Detta gäller även sociala och miljömässiga kriterier.

-En särskild reglering införs för tjänster som har en begränsad internationell dimension, så som individriktade tjänster som vård och utbildning. Dessa tjänster kommer ha högre trösklar och medlemsstaterna kan själva välja att samverka med vissa utföraren så länge de respekterar likabehandling och transparens.

-Den sociala ekonomin främjas till viss del då kontrakt för vissa hälsomässiga, sociala eller kulturella tjänster kan ges fördel till utförare som baseras på medarbetarägda eller medarbetaraktiva organisationer.

-Offentliga aktörer ges möjlighet att reservera vissa kontrakt till skyddade program och arbetsintegrerande sociala företag vilka stärker arbetsintegration av personer som upplevs exkluderade från arbetsmarknaden. 

Mer information hittar du här