Social ekonomi och EU-program viktiga verktyg i ny nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015-2020

Regeringen presenterar en ny nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015-2020.

I strategin beskrivs flera viktiga komponenter för en hållbar regional tillväxt. Bland annat uppmärksammas den sociala ekonomin och civilsamhället som viktiga aktörer för att främja en hållbar regional tillväxt. Den sociala ekonomin nämns också ha en viktig roll för att främja innovationer i Sverige. Ett verktyg för att öka innovationer uppges vara ökat nyttjande av innovationsupphandlingar. EU-program såsom Regionalfonden, Socialfonden och Interreg uppges också vara viktiga medel för den regionala tillväxten.

Hela rapporten återfinns här