Social ekonomi som parlamentarisk grupp återinförd

Den 11 december fattade Europaparlamentet beslut att återinföra social ekonomi som en parlamentarisk grupp. Detta blev verklighet tack vare stöd från mer än 80 parlamentariker från sex olika politiska grupperingar.

Den återinförda parlamentariska sociala ekonomigruppen kommer att vara ett utmärkt verktyg för dialog mellan den sociala ekonomins organisationer och EU-institutionerna.

Social ekonomi är en viktig del inom EU och representeras av ca två miljoner företag med över 14 miljoner anställda. Social ekonomi har visat sin förmåga att effektivt bidra till att lösa nya sociala och miljömässiga problem och är en nödvändig sektor för att kunna uppnå hållbar ekonomisk tillväxt och stärka den ekonomiska demokratin i EU. I rådande ekonomiskt läge med socialt exkluderade människor är den sociala ekonomin och dess företag (kooperativ, stiftelser, ömsesidiga bolag och ekonomiska föreningar) en viktig potential för tillväxt och sysselsättning i EU.

EU-parlamentarikern och initiativtagaren till gruppen Jens Nilsson, deklarerade att han var väldigt glad att detta nu blev verklighet och att han ser fram emot att fortsätta dialogen med sektorn, med andra parlamentariker och med övriga EU-stater.