Social return on investment

Vi har haft ett stort antal SROI-relaterade uppdrag som innefattat konsultstöd, utbildningar, föreläsningar och/eller analysarbete. Nedan beskrivs ett axplock av dessa uppdrag.

Planering, mätning, uppföljning och utvärdering tillsammans med Skandia, sedan 2014 (pågående)

Vi har ett djuptgående samarbete med Skandia där vi bistår med expertkunskap kring SROI gentemot deras olika samarbetsparters och projekt de finansierar. Det handlar bland annat om grund- och fördjupningsutbildning, utveckling av mätsystem och utvärdering av projekt. Tillsammans med Skandia har vi även skrivit boken "Så mäts socialt hållbart värdeskapande" (Studentlitteratur, 2016).

Utbildning i att mäta och värdera social hållbarhet, Aktuell hållbarhet, sedan 2017 (pågående).

Inom Aktuell hållbarhets kursutbud tillhandahåller vi endagsutbildningen "Att mäta och värdera social hållbarhet". Den är baserad på SROI och fokuserar hur värdeskapandekedjan kan användas för att mäta och förstå vilka effekter och värden som en verksamhet skapar – socialt, miljömässigt och ekonomsikt.

SROI-analys samt samhällsekonomisk analys, Tillväxtverket/Ideell Second Hand, 2014

Under 2014 genomförde vi en övergripande SROI-analys av 500 Second hand-verksamheter i Sverige, samt en samhällsekonomisk analys för second hand-butikers ekonomiska effekter för samhället.

Fördjupningsutbildning samt processtöd fram till SROI-analys, Krami Göteborg, 2013–2014

På uppdrag av Krami Göteborg genomförde vi en fördjupningskurs och var även processtöd i deras arbete med att ta fram en SROI-analys med deras deltagare som intressentgrupp. 

Fördjupningsutbildning i SROI-kurs, Västra Götalandsregionen, 2013–2014

Tillsammans med Västra Götalandsregionen genomförde vi en fördjupningskurs i SROI där totalt sex organisationer inom regionen deltog i utbildningsamtidigt som de gneomförde en egen SROI-analys på en utvald del av sin verksamhet.

Grundkurs SROI, Bildningsförbundet Östergötland, 2012

Tillsammans med Bildningsförbundet i Östergötland genomförde vi en tvådagar grundkurs i SROI för ett femtontal aktörer inom den östgötska folkbildningsrörelsen.