Social Return on Investment

SERUS har haft ett stort antal uppdrag inom området för SROI relaterade till verksamhetsutveckling, utbildningar och föreläsningar samt analysarbete.

Nedan beskrivs ett axplock av de uppdrag vi genomfört/genomför inom ramen för SROI. 

Organisation och styrning av sociala investeringar för Skandia, 2014-pågående

Vi samarbetar med Skandia för att ta fram en plattform för att organisera och styra sociala investeringar.

SROI-analys samt samhällsekonomisk analys, Tillväxtverket/Ideell Second Hand, 2014

Under 2014 genomförde vi en övergripande SROI-analys av 500 Second hand-verksamheter i Sverige, samt en samhällsekonomisk analys för second hand-butikers ekonomiska effekter för samhället.

Processtöd fram till SROI-analys för Krami, 2013-2014

På uppdrag av Krami Göteborg genomförde vi en fördjupningskurs och var även processtöd i deras arbete med att ta fram en SROI-analys med deras deltagare som intressentgrupp.

SROI-analys socialfondsprojektet Transit 2013

Under 2013 genomförd vi en SROI-analys på projekt Transit. Projektet syftade till att ge stöd till personer med lindriga psykiska funktionsnedsättningar att komma ut på arbetsmarknaden.

Avancerad SROI-kurs 2013-2014

På uppdrag av Västra Götalandsregionen genomförde vi en fördjupningskurs i SROI.

SROI grundkurs 2012

Vi genomförde 2012 en grundkurs i SROI för aktörer inom folkbildningen på uppdrag av Bildningsförbundet i Östergötland.