Sociala investeringar

Vi har jobbat med ett flertal organisationer avseende sociala investeringar, både operativt och mer teoretiskt. Några av dessa uppdrag presenteras nedan.

Ale kommun, ansökan sociala investeringar, 2017

Vi bistod kommunen med processtöd i arbetet med att ta fram en intern ansökan för en social investering. Det innefattade bland annat stöd i att identifiera relevanta prestations- och effektmål, samt resonemang om ekonomiska insatser och besparingar. 

Socialstyrelsen, kostnadsberäkningar vid mäns våld mot kvinnor, 2017

Inom Socialstyrelsens regeringsuppdrag om mäns våld mot kvinnor tog vi fram ett verktyg för kommuner och landsting att använda för att beräkna de eventuella ekonomiska besparingarna av tidiga eller förebyggande insatser mot det aktuella våldet.

Sveriges kommuner och landsting, pilot sociala utfallskontrakt, 2016–2017

Vi var en av två kontrakterade aktörer inom SKL:s pilotprojekt för att etablera social utfallskontrakt för minskad sjukskrivning hos kommuner. Vår roll var bland annat att analyser befintliga friskvårdsavtal och driva dialog med respektive kommuns upphandlingsenhet mot ett upphandlingsförfarande.