Social return on investment

SERUS var med och introducerade konceptet Social return on investment (SROI) i Sverige och är idag Sverigeledande avseende utveckling, utvärdering, processledning och utbildning i SROI. Genom SROI söker vi säkerställa att det som har verklig betydelse för människor, organisationer och samhället - socialt, miljömässigt och ekonomiskt- också är det som mäts, synliggörs och styrs. På www.sroi.se finns mer information om SERUS SROI-arbete och aktuella aktiviteter.

SROI utgår ifrån en så kallad värdeskapandekedja (eng. theory of change) bestående av följande sex komponenter: resurser, aktiviteter, prestationer, effekter, påverkan samt värdeskapande. Med SROI som verktyg kan verksamheter och projekt planeras, mätas, följas upp, utvärderas mot önskade mål och effekter.

Vi på SERUS erbjuder föredrag, seminarier och kurser som fokuserar på vikten av effektmätning och värdeskapande ur ett hållbarhetsperspektiv. Vi erbjuder även stöd, rådgivning samt skräddarsydd support till de individer eller organisationer som är intresserade av eller genomför effektbaserade mätningar. Vi genomför analyser, ger rekommendationer och driver implementeringen av vald lösning. SROI och dess värdeskapandekedja är även grunden i vårt utvärderingsarbete.