VI HJÄLPER ER ÖKA DET

sociala VÄRDESKAPANDET

Våra tjänster

Vi hjälper organisationer i näringslivet, offentlig sektor och civilsamhället att öka det sociala värdet som verksamheten bidrar till – och mer specifikt utifrån ett organisatoriskt, strukturellt och mätrelaterat perspektiv. Vi kan därmed bidra till utveckling i din organisation så att ni i än större utsträckning skapar värde för människor i och utanför den.

Vi erbjuder tjänster inom två områden, som är tydligt sammanflätade och med fördel nyttjas tillsammans. Det handlar om verksamhetsutveckling som ska bidra till starkare sociala effekter samt mätning av sådana effekter.

Utgångspunkten i vårt arbete är konceptet Social return on investment (SROI) och den ingående värdeskapandekedjan. Du kan läsa mer om dessa här.

Verksamhetsutveckling för starkare sociala effekter

Vi kan hjälpa din organisation att bland annat:

  • Revidera kärnprocesser gentemot den primära målgruppen.
  • Utveckla samverkansformer mellan ingående parter i verksamheten.
  • Genomföra lösningsfokuserade utredningar utifrån sociala utmaningar.
  • Öka den sociala nyttan genom upphandlingar. 
  • Utvärdera och utreda verksamheter med utgångspunkt i mätning av effekter och värdeskapande.

Mätning av sociala effekter

Vi tillhandahåller primärt:

  • Processledning, processtöd och konsultation för att utveckla organisationens mätsystem (verktyg, metoder och rutiner) med fokus på effekter och värdeskapande.
  • Utbildning av kortare och längre slag.

Vad våra kunder säger

OM OSS

Vi är ett företag som erbjuder utredning, processledning och mätkompetens till verksamheter och organisationer som vill öka sitt sociala värdeskapande.

Sedan företaget grundades år 2002 har vi kontinuerligt breddat och fördjupat den spetskompetens som idag ligger till grund för de tjänster vi erbjuder. Vi har bland annat arbetat med företagsetableringar, projektutvärderingar, utredningar, kartläggningar, effektmätningsrelaterade uppdrag samt nationella och europeiska bevaknings-och påverkansuppdrag. Vi har ett brett kontaktnät, såväl nationellt som europeiskt.