Ansökningsförfarandet för utmärkelsen av märket "European Entrepreneurial Region 2013" är fortfarande öppen

Vi vill informera er om att ansökningsförfarandet för utmärkelsen av märket "European Entrepreneurial Region 2013", ett initiativ av Regionkommittén och Europeiska kommissionen fortfarande är öppen (deadline: 10 november 2011).

European Entrepreneurial Region-utmärkelsen är ett särskilt erkännande för de regioner som har utestående program/politik för att främja entreprenörskap (särskilt små och medelstora företag). Varje år, tar tre regioner emot utmärkelsen. Vi rekommenderar våra medlemsregioner att delta och värdera sin politik, också i synnerhet med avseende på social ekonomi.

Mer information finns här