Antalet arbetarägda företag ökar inom Europa

[inline:1:3=logo EFES]

EFES har nyligen genomfört en kartläggning First Annual Economic Survey of Employee Ownership in European Countries som visar att arbetarägda företag ökar mer än förväntat i Europa. Detta är en plötslig utveckling som äger rum i de flesta europeiska länder även om utvecklingen går snabbare framåt i vissa och sackar efter i andra. I Sverige är andelen arbetarägda företag fortfarande förhållandevis låg men detta verkar ändras. En sammanfattning av rapporten finner du nedan.
Läs rapporten i dess helhet samt redovisningen av situationen i samtliga länder.

Bilagor
arbetaragda.foretag.doc (184 KB)