Den nya CSI-rapporten från december 2011 finns nu tillgänglig för nedladdning

Den nya CSI-rapporten (nr.11) från december 2011 finns nu tillgänglig för nedladdning.

Klicka här för den engelska versionen

Klicka här för den tyska versionen

De viktigaste frågeställningarna i rapporten är:

  • Socialt Entreprenörskap i Tyskland: Vad kan man förvänta sig av sociala entreprenörer i den tyska välfärdsstaten? Hur fungerar sociala företag? Ett forskningsprojekt av CSI, TU München och Zeppelin University Friedrichshafen tog en närmare titt på tyska sociala entreprenörer.

  • Studenterna blir samhällsentreprenörer: Det började med ett seminariumsarbete och blev en affärsidé: Studenter från masterprogrammet "Ideella Management & Governance" utvecklade ett projekt för människor som gått i pension.

  • Hybridorganisationer: ett internationellt symposium diskuterade organisationer som arbetar enligt marknadens, det civila samhället och statens logik. Det konstaterades att de största utmaningarna ligger inom områden som ledning och ledarskap.