Enkät om Europa 2020. Vad händer på fältet?

Enkät om Europa 2020. Vad händer på fältet?

EU:s regionkommitté bjuder in lokala och regionala myndigheter att delta i en studie om hur de berörs av och involveras i genomförandet av Europa 2020-strategin.

Enkäten hittar du här