Erik Jannesson

Expert hållbarhetsstyrning (ek.dr)
Epost: Telefonnummer:
073 696 70 01

Erik Jannessons arbete har sin utgångspunkt i konceptet Social return on investment (SROI), oavsett om det gäller mätning av effekter och värdeskapande, sociala investeringar eller lärande utvärdering. Han är delaktig i framtagandet och genomförandet av utbildningar, han genomför analyser, är verksam som processtöd och konsult till organisationer samt agerar expert i mätrelaterade frågor i utvärderingsuppdrag.

Erik har disputerat vid Linköpings universitet (LiU) och är ekonomie doktor i strategisk ekonomistyrning. Hans forskning på universitet har bland annat handlat om organisering och styrnign av sociala investeringar. Hans passionerade intresse för styrning utifrån ett hållbarhetsperspektiv märks även i att han varit med och skrivit ett flertal böcker på temat, bland annat ”Så mäts socialt hållbart värdeskapande” och "SROI – Social return on investment: Innebörd & tillämpning". Andra böcker som Erik varit involverad i som författare eller redaktör är ”Boken om ekonomistyrning”, ”Perspektiv på ekonomistyrning” samt ”Strategy, control and competitive advantage – case study evidence”.”

Hans främsta intresseområde rör hur organisationer kan använda styrmekanismer för att försöka skapa ett inomorganisatoriskt beteende som är i linje med verksamhetens långsiktiga mål. Utöver svenska talar han engelska.