Europakommissionen publicerar en guide till finansieringsmöjligheter för forskning och innovation

Europakommissionen har publicerat en guide som ger information gällande finansieringsmöjligheter för forskning och innovation. I guiden kan man läsa beskrivningar av varje fond, råd och beslutsfattare inom EU för att underlätta för potentiella sökanden att veta vilka förutsättningar som råder för dem. Guiden innehåller även en checklista att använda vid ansökan för att säkerställa att finansieringskällan är passande för området.

Hela guiden hittar ni här