EU:s budget 2014–2020: Kommissionen presenterar nya och omfattande hälso- och konsumentprogram

EU-kommissionen antog den 9 november 2011 ett förslag till två nya program för hälsa och konsumentskydd. De två programmen ska främja EU-medborgarnas hälsa och stärka deras ställning genom ökade kunskaper så att enskilda människor aktivt kan bidra till den ekonomiska tillväxten.

De nya programmen kommer att genomföras under 2014–2020. Programmet "Hälsa för tillväxt” har en budget på 446 miljoner euro och konsumentprogrammet en budget på 197 miljoner euro. Fokus kommer att ligga på färre konkreta åtgärder som ger ett tydligt mervärde på EU-nivå.

Klicka här för mer information