EU:s handlingsplan: för att hjälpa små och medelstora företag till mer ekonomiska resurser

EU:s handlingsplan vill förbättra tillgången till finansiering för små och medelstora företag. EU presenterar olika strategier och åtgärder för att göra tillgången till finansiering lättare för Europas 23 miljoner små och medelstora företag.
Planen omfattar åtgärder för att förbättra riskkapitalmarknaden och underlätta tillgången till finansiella resurser.
I planen föreslås även att underlätta tillgången till banklån för ett belopp av minst € 20 miljarder till de små och medelstora företagen.

En ny undersökning som publiceras idag, visar att det är svårt att få finansiering. 15 % av de små och medelstora företagen, nästan två tredjedelar (63%) av EU:s små och medelstora företag som ansökte om ett banklån under de senaste sex månaderna fick hela det belopp de bad om. Däremot avslogs 11% av ansökningarna och 17% fick mindre än de ansökt om. Så ungefär en tredjedel av de små och medelstora företagen fick inte den finansiering de hade planerat ock sökt för.

För mer detaljer klicka här