Få insikt om värdeskapandekejdan på 10 min

Nu finns en nytt filmklipp tillgängligt som beskriver innebörden av värdeskapandekedjan på drygt 10 min. Du hittar det på www.värdeskapandekedjan.se.