Gordon Hahn

VD
Epost: Telefonnummer:
076 878 76 77

Gordon grundade Serus år 2002 och är idag företagets VD. Han är även ordförande för Coompanion Sverige och internationell strateg på Region Örebro Län.

Gordon har lång erfarenhet av lokal utveckling och social ekonomi med internationellt fokus. Han anlitas ofta som föreläsare, moderator och processledare i sammanhang som rör lokala, regionala och nationella utvecklingssatsningar. Hans arbete är främst inriktat på hållbarhetsfrågor, EU-politik, social ekonomi, sociala innovationer och regionala utvecklingsfrågor. Gordon har även varit ansvarig för att föra SROI (Social return on investment) till Sverige och har gjort konceptet till ryggraden i företagets utvärderingsuppdrag. I sitt arbete har Gordon ett stort fokus på att utvärdera samt stödja verksamheter och insatser utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Han har en examen inom internationell statsvetenskap, och utöver svenska talar Gordon flytande engelska och franska.