Grundkurser i effektmätning och SROI

I februari 2012 arrangerar SERUS tre grundkurser i effektmätning och SROI, en i Stockholm (2 och 9-10/2), en i Göteborg (8 och 15-16/2) och en i Malmö (13 och 20-21/2).

Bifogat hittar ni de tre inbjudningarna till respektive grundkurs.

Välkommen med din anmälan!