Heldagsutbildning värdeskapandekedjan 25/5

Den 25 maj tillhandahåller Aktuell Hållbarhet, i samarbete med oss, en ny heldagsutbildning i värdeskapandekedjan. Du kan läsa mer om den här.