Kontakta oss

Tveka inte att höra av dig om du har några frågor eller funderingar.

Gordon Hahn

Gordon Hahn
Gordon grundade Serus år 2002 och är idag företagets vd. Han är även ordförande för Coompanion Sverige och internationell strateg på Region Örebro Län. Gordon har lång erfarenhet av lokal utveckling och social ekonomi med internationellt fokus. Han anlitas ofta som föreläsare, moderator och processledare i sammanhang som rör lokala, regionala och nationella utvecklingssatsningar. Hans arbete är främst inriktat på att utgöra ett expertstöd kopplat till sociala hållbarhetsfrågor, social ekonomi, sociala innovationer och regionala utvecklingsfrågor.

Maja Beckman

Utvärderare

maja@serus.se
076 671 14 12

Maja Beckman arbetar primärt med projektutvärderingar. Hon är examinerad folkhögskollärare från Linköpings universitet och har på universitetsnivå även studerat svenska språket, engelska, genusvetenskap, pedagogiskt arbete och ledarskap. Hon har arbetat med vuxenutbildning inom många olika områden, däribland språk, integrering, jämställdhet, tillgänglighet och ledarskap- och organisationsutveckling. Hon har även erfarenhet av operativt ansvar i två ESF-projekt, samt själv deltagit i ESF-finansierade utbildningsinsatser i bland annat SROI.

Mats Helander

Utvärderare

mats@serus.se  
070 565 03 13

[ väntar på text ]

Gordon Hahn

VD

076 878 76 77
Gordon grundade Serus år 2002 och är idag företagets vd. Han är även ordförande för Coompanion Sverige och internationell strateg på Region Örebro Län. Gordon har lång erfarenhet av lokal utveckling och social ekonomi med internationellt fokus. Han anlitas ofta som föreläsare, moderator och processledare i sammanhang som rör lokala, regionala och nationella utvecklingssatsningar. Hans arbete är främst inriktat på att utgöra ett expertstöd kopplat till sociala hållbarhetsfrågor, social ekonomi, sociala innovationer och regionala utvecklingsfrågor.

Erik Jannesson

Expert hållbarhetsstyrning (ek.dr)

073 696 70 01

Erik Jannessons brinner för styrning utifrån ett hållbarhetsperspektiv, där mätning och hur utfallen av sådan påverkar beteenden är av särskilt intresse för honom. Erik arbetar framför allt med att utveckla och genomförandet av utbildningar, samt vara process- eller expertstöd till organisationer i frågor som rör mätning av sociaal effekter och värden.

Erik har disputerat vid Linköpings universitet och är ekonomie doktor i strategisk ekonomistyrning. Han har därigenom varit involverad som författare eller redaktör för att flertal böcker, bland annat Så mäts socialt hållbart värdeskapande, Boken om ekonomistyrning, Perspektiv på ekonomistyrning, Strategy, control and competitive advantage – case study evidence, och Organisering och styrning av sociala investeringar.

Tveka inte att höra av dig om du har några frågor eller funderingar.

Skicka ett meddelande via formuläret här intill alternativt kontakta oss direkt via mail eller telefon. Du kan också kontakta någon av våra medarbetare direkt.

Postadress

Serus, Box 11020, 580 11 Linköping

E-post

info@serus.se

Telefon

013-24 59 00