Maja Beckman

Utvärderare och utredare
Epost: Telefonnummer:
076 671 14 12

Maja Beckman arbetar primärt med projektutvärderingar. Hon är examinerad folkhögskollärare från Linköpings universitet och har på universitetsnivå även studerat svenska språket, engelska, genusvetenskap, pedagogiskt arbete och ledarskap. Hon har arbetat med vuxenutbildning inom många olika områden, däribland språk, integrering, jämställdhet, tillgänglighet och ledarskap- och organisationsutveckling. Hon har även erfarenhet av operativt ansvar i två ESF-projekt, samt själv deltagit i ESF-finansierade utbildningsinsatser i bland annat SROI.