Ny upplaga av kursen Mäta och värdera sociala och ekonomisk effekter

Nu i höst ger Skandias stiftelse Idéer för livet och Uppsala universitet (med Erik Jannesson, Serus, som kursledare) kursen Mäta och värdera sociala och ekonomiska effekter. Den går på kvartsfart från slutet av augusti till mitten av december. Information om den finns här. Välkommen att anmäla dig, eller tipsa någon annan om den.