Regeringen ger 6,2 miljarder till ESF-rådet

Den Europeiska socialfonden har givits eget utrymme i regeringens budget inom området arbetsmarknad och arbetsliv. Staten avsätter 6,2 miljarder kronor, samma belopp som EU-bidraget ligger på. Totalt kommer ESF-rådet nu att ha cirka 12,5 miljarder kronor att fördela till kompetensutveckling och till att öka möjligheterna för att skapa arbetstillfällen. Resurserna ska även gå till att stärka grupper som har det svårare på arbetsmarknaden, som ungdomar och personer med utländsk bakgrund. Hittills har 700 projekt beviljas där totalt 160 000 personer kommer att ha ingått vid deras utgång. Utifrån genomförda utvärderingar har samarbetet mellan ESF-rådet och strukturfondspartnerskapen visat sig fungera bra och kommer därför att fortsätta i samma form under hela programtiden.

Regeringen anser att strukturfondsprogrammet har varit en positiv resurs i den svåra ekonomiska krisen som präglat landet, som ett komplement till andra arbetsmarknadsåtgärder.

Lär mer om detta här