SERUS och SROI upmärksammas på PWC:s hemsida

PWC (PricewaterhouseCoopers) har på sin hemsida publicerat en artikel om SROI som ett "styrverktyg för att mäta effekterna och värdet av en verksamhet."

SERUS uppmärksammas också samt även Erik Nilsson.

Läs artikeln här