Social return on investment

Vi har haft ett stort antal SROI-relaterade uppdrag som innefattat konsultstöd, utbildningar, föreläsningar och/eller analysarbete. Nedan beskrivs ett axplock av dessa uppdrag.

Processledning för utveckling av ett effektmätningsverktyg baserat på observation, Linköpings kommun (2019–2020)

Under hösten 2019 och våren 2020 processledde vi en arbetsgrupp inom Linköpings kommun hela vägen fram till ett observationsverktyg som ska fånga viktiga effekter hos deltagare i kommunens abretsmarknadsarbete.

Grundkurs värdeskapandekedjan, Stockholms Stift (2019)

Tillsammans med Stockholms stift genomförde vi en tvådagars grundutbildning i värdeskapandekedjan för att 20-tal deltagarefrån olika församlingar. 

Planering, mätning, uppföljning och utvärdering tillsammans med Skandias stiftelse Idéer för livet (Pågående sedan 2014)

Vi har ett djuptgående samarbete med Idéer för livet där vi bistår med expertkunskap kring SROI gentemot deras olika samarbetsparters och projekt de finansierar. Det handlar bland annat om grund- och fördjupningsutbildning, utveckling av mätsystem och utvärdering av projekt. Tillsammans med dem har vi även skrivit boken "Så mäts socialt hållbart värdeskapande" (Studentlitteratur, 2016).

Utbildning i att mäta och värdera social hållbarhet, Aktuell hållbarhet (Pågående sedan 2017)

Inom Aktuell hållbarhets kursutbud tillhandahåller vi endagsutbildningen "Att mäta och värdera social hållbarhet". Den är baserad på SROI och fokuserar hur värdeskapandekedjan kan användas för att mäta och förstå vilka effekter och värden som en verksamhet skapar – socialt, miljömässigt och ekonomsikt.

SROI-analys samt samhällsekonomisk analys, Tillväxtverket/Ideell Second Hand (2014)

Under 2014 genomförde vi en övergripande SROI-analys av 500 Second hand-verksamheter i Sverige, samt en samhällsekonomisk analys för second hand-butikers ekonomiska effekter för samhället.

Fördjupningsutbildning samt processtöd fram till SROI-analys, Krami Göteborg (2013–2014)

På uppdrag av Krami Göteborg genomförde vi en fördjupningskurs och var även processtöd i deras arbete med att ta fram en SROI-analys med deras deltagare som intressentgrupp. 

Fördjupningsutbildning i SROI, Västra Götalandsregionen (2013–2014)

Tillsammans med Västra Götalandsregionen genomförde vi en fördjupningskurs i SROI där totalt sex organisationer inom regionen deltog i utbildningsamtidigt som de gneomförde en egen SROI-analys på en utvald del av sin verksamhet.