Sociala företag och social ekonomi

Serus och Gordon Hahn anlitas ofta som expert inom området för socialt företagande och social ekonomi.

Nedan beskrivs ett antal referensuppdrag som Serus genomfört inom ramen för social ekonomi och socialt företagande. 

GECES 2015-2019

Serus är utsedd representant för EU-kommissionens expertgrupp om socialt entreprenörskap.

Europeisk expert för ”Financial eco-system for social economy”, 2014

Serus agerade europeisk expert för Europeiska Ekonomiska och Sociala Kommitténs yttrande om finansieringslösningar för den sociala ekonomin

Europeisk expert för Social Impact Measurement, 2013

Serus agerade europeisk expert för Europeiska Ekonomiska och Sociala Kommitténs skrivning om social impact measurement inom EuSEF och PESI.

Deltagande i nationella dialoggruppen för ESF 2014–2020

Serus deltog för den sociala ekonomins räkning i framarbetandet av det nationella socialfondsprogrammet 2014-2020.

Europeisk expert för ”Better future Social Economy” 2012

Serus var europeisk expert för skrivningen av slutdokumentationen från det europeiska nätverket av myndigheter som samverkat för att skapa ett bättre klimat för social ekonomi i Europa.

Europeisk expert för ”Social labelling” 2012

Serus var europeisk expert för Europeiska Sociala Kommitténs skrivning om socialt certifieringssystem.