Social return on investment

Om Social return on investment

Social return on investment (SROI) är ett internationellt etablerat och vedertaget koncept för att mäta och förstå effekter och värdeskapandet ur ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt perspektiv. Konceptet ger verktyg som kan bidra med detaljerad information som sätter fokus på vilken nytta verksamheten bidrar till. Information som är central för att kunna fatta medvetna beslut för att öka nyttan ytterligare.

Ryggraden i SROI är den så kallade värdeskapandekedjan, tillsammans med konceptets åtta principer. Här intill kan du se ett klipp som ger en 10-minutersintroduktion till värdeskapandekedjan.

För dig som vill läsa om SROI och värdeskapandekedjan rekommenderar vi boken Så mäts socialt hållbart värdeskapande (Studentlitteratur, 2022, 2:a upplagan) skriven av oss på Serus och Skandias stiftelse Idéer för livet.

Har du några frågor kring eller vill du veta mer om konceptet SROI? Kontakta oss!