Tjänsten som utvärderade är tillsatt

Vår rekryteringen av en ny medarbetare är avslutad och tjänsten tillsatt.

Den 24 augusti börjar Karin Nordström som utvärderare och utredare hos oss. Karin har tidigare arbetat som bland annat utredare på Skolinspektionen och universitetslektor i pedagogisk vid Linköpings univeritet. Karin disputerade år 2016 utifrån en avhandling om rörligheten på arbetsmarknaden och jobbyten bland individer med erfarenhet av långtidssjukskrivning och nedsatt arbetsförmåga. Hon har även publicerat sig i internationella tidsskrifter.

Välkommen!