Social return on investment

Vi var med och introducerade konceptet Social return on investment (SROI) i Sverige och är idag Sverigeledande avseende utveckling, utvärdering, processledning och utbildning i SROI. Genom SROI får organisationer stöd i att mäta, förstå och styra det värdeskapande som verksamheten bidrar till – socialt, miljömässigt och ekonomiskt. På vår specifika sida för just SROI (www.sroi.se) hittar du mer information om konceptet och vårt arbete med det.

SROI utgår ifrån den så kallade värdeskapandekedja (eng. theory of change) beståendes av följande sex komponenter: resurser, aktiviteter, prestationer, effekter, påverkan samt värdeskapande. Med SROI som verktyg kan verksamheter och projekt planeras, mätas, följas upp, utvärderas med fokus på effekter och totalt värdeskapande.

Vi erbjuder föredrag, seminarier och kurser som fokuserar på hur  att mäta och först effekter och värdeskapande ur ett hållbarhetsperspektiv. Vi erbjuder även processledning, rådgivning samt skräddarsydd konsultation till de individer eller organisationer som är intresserade av att förstå mer om sitt värdeskapande – socialt miljömässigt och ekonomiskt.