Om Serus

Vi är ett utvecklingsinriktat företag som erbjuder tjänster till verksamheter och organisationer som vill öka sitt totala värdeskapande.

Vi startade vår verksamhet i Bryssel år 2002, genom en ombildning av Koopis (Kooperativa Institutet) Brysselkontor. Företaget etablerades utifrån den långa historia och erfarenhet som bland annat svensk kooperation hade etablerat sedan mitten på 1980-talet. Våra rötter går alltså tillbaka till det första helsvenska representations- och påverkanskontoret i Bryssel.

Vi har under våra verksamhetsår breddat och fördjupat det kontaktnätet och den spetskompetens som idag utgör våra profilerade tjänsteområden. Under våra verksamhetsår har vi bland annat arbetat med företagsetableringar i Bryssel, projektutvärderingar, utredningar, kartläggningar, nationella och europeiska bevaknings- och påverkansuppdrag samt projektskrivningar. Vi har ett brett kontaktnät, såväl nationellt som europeiskt.

Vi har under många år nu även arbetat med effektkonceptet Social return on investment (SROI), och år 2010 introducerade vi, tillsammans med ESF-projektet SOUL (Social ekonomins organisationer i lärande och utveckling) konceptet i Sverige. Vi har sedan dess genomfört ett stort antal föreläsningar, utbildningar och konsultinsatser avseende SROI, och vi har även genomfört fullständiga SROI-baserade utvärderingar, likväl som vi har processlett andra fram till sådana. Idag arbetar vi även med SROI som ett verktyg för styrning av bland annat sociala investeringar. 

Vår värdegrund bygger på ett hållbarhetsperspektiv med fokus på det totala värdeskapandet. Det innebär att allt vi gör och de tjänster som vi erbjuder strävar mot att vara socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbara. Vi hjälper aktörer i den privata, offentliga och sociala sektorn att bli mer hållbara – socialt, miljömässigt och ekonomiskt.