Om oss

Vi är ett företag som erbjuder utredning, processledning och mätkompetens till verksamheter och organisationer som vill öka sitt sociala värdeskapande.

Sedan företaget grundades år 2002 har vi kontinuerligt breddat och fördjupat den spetskompetens som idag ligger till grund för de tjänster vi erbjuder. Vi har bland annat arbetat med företagsetableringar, projektutvärderingar, utredningar, kartläggningar, effektmätningsrelaterade uppdrag samt nationella och europeiska bevaknings-och påverkansuppdrag. Vi har ett brett kontaktnät, såväl nationellt som europeiskt.

Vår verksamhet startade i Bryssel utifrån en lång historia och erfarenhet som bland annat svensk kooperation hade etablerat sedan mitten på 1980-talet. Sedan dess har vi alltså byggt på med ytterligare kompetens som gör att vi i dag kan erbjuda tjänster med tydlig spets utifrån konkreta förändringsbehov.

Vår värdegrund bygger på ett hållbarhetsperspektiv med fokus på det totala värdeskapandet.

Det innebär att allt vi gör och de tjänster som vi erbjuder strävar mot att vara hållbara, framför allt socialt, men även miljömässigt och ekonomiskt.